Nuiele

Nuielele in vis reprezinta o crestere mica care are loc in viata ta, aceasta poate fi de exemplu o mica crestere salariala.

A |B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z